Ponovno uključenje

HOME INTERNET PAKETI

Namenjeni su rezidencijalnim korisnicima u svakodnevnom korišćenju Interneta i podrazumevaju asimetrične, negarantovane brzine (download/upload)

Internet paket

Ponovno uključenje

Max Download 0.0 Mb/s
Max Upload 0.0 Mb/s
1 dinamička javna IP adresa
Neograničen Internet Flat Rate

200

mesečno sa PDV-om

*Dostupan uz opremu na 5GHz
**Ugovorna obaveza 12 ili 24 meseca


Aktivacija usluge nakon isključenja zbog neplaćanja