Ultra AT

HOME INTERNET PAKETI

Namenjeni su rezidencijalnim korisnicima u svakodnevnom korišćenju Interneta i podrazumevaju asimetrične, negarantovane brzine (download/upload)

Internet paket

Ultra AT

Max Download 20.0 Mb/s
Max Upload 3.0 Mb/s
1 dinamička javna IP adresa
Neograničen Internet Flat Rate

1999

mesečno sa PDV-om

*Dostupan uz opremu na 5GHz
**Ugovorna obaveza 12 ili 24 meseca