Plus

HOME INTERNET PAKETI

Namenjeni su rezidencijalnim korisnicima u svakodnevnom korišćenju Interneta i podrazumevaju asimetrične, negarantovane brzine (download/upload)

Internet paket

Plus

Max Download 15.0 Mb/s
Max Upload 3.0 Mb/s
1 dinamička javna IP adresa
Neograničen Internet Flat Rate

1699

mesečno sa PDV-om

*Dostupan uz opremu na 5GHz
**Ugovorna obaveza 12 ili 24 meseca


  • Besplatan WiFi kućni ruter
  • Ponuda važi uz ugovor na 24 meseca