NET 5M + IPTV

HOME INTERNET PAKETI

Namenjeni su rezidencijalnim korisnicima u svakodnevnom korišćenju Interneta i podrazumevaju asimetrične, negarantovane brzine (download/upload)

Internet paket

NET 5M + IPTV

Max Download 10.0 Mb/s
Max Upload 1.0 Mb/s
1 dinamička javna IP adresa
Neograničen Internet Flat Rate

1990

mesečno sa PDV-om

*Dostupan uz opremu na 5GHz
**Ugovorna obaveza 12 ili 24 meseca


OVAJ PAKET VISE NIJE DOSTUPAN U PRODAJI. PAKETI DOSTUPNI U PRODAJI SE NALAZE NA ADRESI: http://astratelekom.com/