PRO XL

BUSINESS INTERNET PAKETI

Namenjeni su zahtevnijim korisnicima i preduzećima, podrazumevaju simetrične, garantovane brzine (download/upload)

Internet paket

PRO XL

Download 20.0 Mb/s
Upload 20.0 Mb/s
Garantovana brzina
1 (ili više) statička javna IP adresa
Neograničen Internet Flat Rate

22200

mesečno sa PDV-om

*Dostupan uz opremu na 5GHz
**Ugovorna obaveza 12 ili 24 meseca


OVAJ PAKET VISE NIJE DOSTUPAN U PRODAJI. PAKETI DOSTUPNI U PRODAJI SE NALAZE NA ADRESI: http://astratelekom.com/