Wireless Internet

Wireless (bežični) pristup Internetu je jedan od najpopularnijih broadband pristupa kod nas jer zahteva ispunjenje samo jednog uslova kod potencijalnog korisnika - postojanje optičke vidljivosti sa jednom od naših baznih stanica. Nije potreban fiksni telefon kao ni vlasništvo nad istim niti vlasništvo samog objekta gde se vrši instalacija (što je karakteristično za druge tipove povezivanja na Internet kao što su ADSL ili kablovski...). Maksimalna brzina pristupa Internetu zavisi od IZABRANOG PAKETA a za sve pakete je količina prenetih podataka neograničena.

HOME INTERNET PAKETI

Namenjeni su rezidencijalnim korisnicima u svakodnevnom korišćenju Interneta i podrazumevaju asimetrične, negarantovane brzine (download/upload)

Internet paket

Home5 M

Max Download 8.0 Mb/s
Max Upload 1.0 Mb/s
1 dinamička javna IP adresa
Neograničen Internet Flat Rate

930 RSD

mesečno sa PDV-om
Više

*Dostupan uz opremu na 5GHz
**Ugovorna obaveza 12 ili 24 meseca


Internet paket

Home5 L

Max Download 12.0 Mb/s
Max Upload 1.0 Mb/s
1 dinamička javna IP adresa
Neograničen Internet Flat Rate

1390 RSD

mesečno sa PDV-om
Više

*Dostupan uz opremu na 5GHz
**Ugovorna obaveza 12 ili 24 meseca


Internet paket

Home5 XL

Max Download 16.0 Mb/s
Max Upload 2.0 Mb/s
1 dinamička javna IP adresa
Neograničen Internet Flat Rate

1790 RSD

mesečno sa PDV-om
Više

*Dostupan uz opremu na 5GHz
**Ugovorna obaveza 12 ili 24 meseca