Često postavljana pitanja

Na ovoj strani naći ćete odgovore na najcešce postavljana pitanja naših korisnika vezanih za korišćenje naših usluga.

P: Na koji način se dodeljuju IP adrese pri korišćenju BeotelNet Internet servisa?

O: IP adresa se svakom korisničkom uredjaju dodeljuje dinamčki što znači da je ona promeljiva. Isto tako, svaki korisnik dobija jednu javnu IP adresu.


P: Šta podrazumeva Setup (instalaciona taksa)?

O: Setup podrzumeva instalaciju potrebne korisničke opreme na izabranoj lokaciji. Potrebno je montirati bar jedan korisnički uređaj uz postavljanje bar jednog F/UTP kabla do računara/rutera. Dužina kabla F/UTP može biti do 60 metara.


P: Već imam svoju korisničku opremu, da li mogu koristiti BeotelNet Internet?

O: Da, potrebno je da imate optičku vidljivost sa nekom od naših baznih stanica. Za više informacija pogledajte stranicu kontakti za podršku


P: Koliko treba da čekam na realizaciju priključka?

O: Potrebno vreme za realizaciju novog priključka na Internet je do 48 sati od momenta kada se prijavite. Prijavljivanje možete izvršiti lično u našim prostorijama ili putem naše Facebook Link stranice


P: Kako mogu da promenim Internet paket?

O: Da biste promenili paket morate ispunjavati sledeće uslove:

  • Da novi paket ne bude manji/sporiji od potpisanog Ugovorom
  • Da ste do sada izmirili sve obaveze prema BeotelNetu


P: Na koji vremenski period se potpisuje Ugovor?

O: Vremenski period zavisi od toga da li već imate Vašu opremu ili je iznajmljujete od nas. U prvom slučaju, Ugovor se potpisuje na 12 meseci dok u drugom morate biti naš korisnik 24 meseca.