Multimedia Streaming

Na osnovu našeg dosadašnjeg iskustva u prenosu multimedijalnih sadržaja preko Interneta, nudimo Vam uslugu audio i video streaminga, non-stop (24/7 streaming) i u toku raznih događaja i dešavanja (event streaming).