Beotel Logo

O nama

Osnovano 1998. godine kao preduzeće za informatičke usluge a sada pretežno WISP (wireless Internet service provider), tokom 16 godina rada BeotelNet Zrenjanin:

  • razvija brigu o korisnicima, njihovu blagovremenu informisanost o novinama svojih usluga
  • usresređen je na direktnu prodaju vodeći računa o svakom korisniku - kvalitetu i ceni usluge koju pruža
  • proširuje postojeću infrastrukturu u cilju objedinjavanja lokalnog tržišta
  • teži svojoj viziji a to je najpouzdaniji lokalni ISP
Osnovni podaci

Poreski identifikacioni broj (PIB) 100655003
Matični broj 08680337
Naziv firme (Pun naziv) Preduzeće za informatičke usluge BeotelNet doo Zrenjanin
Naziv firme (Skraćeni naziv) BeotelNet d.o.o.
Ime i prezime ovlašćenog lica Ivan Cigulov
Mesto Zrenjanin
Naziv ulice i broj Slobodana Bursaća 2
Broj telefona +381 23 512 350
Broj faksa +381 23 563 755
E-mail zr.office@beotel.net
Obveznik PDV DA
Račun u banci 205-249775-88 Komercijalna banka